Statutul asociatiei europene de psihoterapie integrativa

(traducere in limba romana de pe site-ul EAIP: Oana Maria Popescu)
1. Denumire
The European Association for Integrative Psychotherapy (Asociatia Europeana de Psihoterapie Integrativa) (numita in continuare EAIP)
2. Scopuri si obiective
EAIP a fost fondata in februarie 1993 si are urmatoarele scopuri:
(I) Promovarea si extinderea practicii, precum si dezvoltarea psihoterapiei integrative in Europa si consolidarea pozitiei sale in cadrul profesiei psihoterapeutice.
(II) Promovarea si ajutorul acordat in promovarea pregatirii profesionale in psihoterapie integrativa.
(III) Promovarea celor mai inalte standarde de practica clinica si etica.
(IV) Promovarea cercetarii si educatiei in teoria si practica psihoterapiei integrative.
(V) Acreditarea cursurilor de formare in psihoterapie integrativa pentru asociatiile membre ale EAIP.
(VI) Promovarea formarii supervizorilor si formatorilor in psihoterapie integrativa.
In plus fata de obiectivele de mai sus, dar nu mai departe de ele, EAIP va avea urmatoarele drepturi:
(a) Reprezentarea organizatiilor membre in cadrul asociatiilor nationale, Europene si internationale pentru psihoterapie si alte profesii, a instituiilor si guvernelor.
(b) Incurajarea schimburilor si intelegerii diferitelor abordari teoretice si practice in psihoterapia integrativa.
(c) Acele actiuni care duc la indeplinirea obiectivelor de mai sus.
3. Calitatea de membru
Calitatea de membru este deschisa acelor organizatii care sprijina scopurile si obiectivele EAIP. Exista trei categorii de organizatii membre: organizatii membre cu drepturi depline, organizatii membre provizorii si organizatii membre asociate.
Calitatea de membru cu drepturi depline: este acordata organizatiilor care au o implicare semnificativa in psihoterapia integrativa si care indeplinesc conditiile prevazute la punctele 4(i) a,b,c,d,e).
Calitatea de membru provizoriu: se acorda organizatiilor care nu indeplinesc inca conditiile pentru membru cu drepturi depline, dar pot remedia toate cerintele in decurs de 2 ani de la inceperea calitatii de membru provizoriu.
Calitatea de membru asociat: este acordata organizatiilor interesate de psihoterapia integrativa sau care au legaturi relevante cu psihoterapia integrativa, dar nu sunt eligibile pentru sau nu doresc calitatea de membru cu drepturi depline.
4. Cererea pentru calitatea de membru EAIP:
(I) Toate cererile pentru calitatea de membru cu drepturi depline, membru provizoriu sau membru asociat va fi inaintata secretarului general al EAIP. Daca organizatia indeplineste conditiile de mai jos, cererea va fi luata in considerare la urmaoarea intalnire a Consiliului Director.
(II) Organizatiile care doresc calitatea de membru cu drepturi depline in EAIP trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(a) Sprijina scopurile si obiectivele EAIP.
(b) Poseda o structura adminitstrativa solida, respectiv un statut sau echivalentul acestuia, care este comparabil cu statutul EAIP.
(c) Are cel putin 30 de membrii, indiferent de calitatea de membru a acestora.
(d) Are o vechime ca organizatie in psihoterapia integrativa de minim 3 ani.
(e) Are un cod etic comparabil cu ghidul etic al EAIP.
5. Selectia pentru calitatea de membru cu drepturi depline
(I) Dupa ce cererile sunt evaluate de catre Secretarul General, ele vor fi inaintate Consiliului Director (sau unui comitet autorizat de catre Consiliul Director pentru evaluarea cererii si pentru a face recomandari Consiliului, de exemplu un comitet pentru acordarea calitatii de membru).
(II) Calitatea de membru cu drepturi depline va fi acordata numai cu acordul a doua treimi din Consiliu.
(III) Decizia Consilului Director este finala. Organizatiile care nu sunt admise ca membrii cu drepturi depline pot reveni cu o cerere in urmatorul an, dar nu mai mult de doua ori consecutiv.
(IV)
(a) Organizatiile care cer calitatea de membru cu drepturi depline vor descrie, in scris, modul in care se desfasoara selectia si procedurile de formare, incluzand durata si frecventa modulelor de formare, cerintele pentru terapia personala, si metodele si standardele de evaluare a formatorilor.
(b) EAIP cere formatorilor din organizatiile membre sa aiba o psihoterapie personala/ dezvoltare personala concomitent cu formarea, terapie realizata cu un psihoterapeut cu experienta, in mod normal in cursul formarii, pe durata de minim o saptamana.
(c) EAIP cere ca evaluarea finala a persoanelor formate sa fie realizata de doi examinatori, din care cel putin unul sa nu fie unul dintre formatorii principali, supervizorii sau terapeutii candidatului, si care sa fie din afara organizatiei.
(V)
(a) Consiliului Director (sau comitetul autorizat de Consiliul Director pentru evaluarea cererii) poate numi sau invita un membru senior al organizatiei membre care indeplineste criteriile pentru membru cu drepturi depline sa faca un raport de evaluare scris catre Consiliul Director (sau comitetul autorizat de catre Consiliul Director).
(b) Organizatia candidata va plati costurile de deplasare pentru evaluatorul numit.
(c) Organizatia candidata trebuie sa furnizeze evaluatorului copii dupa bibliografie, brosurile de formare, detalii despre durata si extinderea modulelor de formare, bibliografia recomandata, detalii despre formatori, exemple de materiale scrise folosite in timpul formarii, cerintele pentru absolvirea programului de formare, si detalii privitor la procedurile si cerintele de acreditare.
(VII) Calitatea de membru provizoriu si membru asociat:
Consiliul Director acorda calitatea de membru provizoriu si membru asociat cu acordul a doua treimi din Consiliu.
6. Consiliul Director
(I) Componenta Consiliului Director:
Nici o persoana nu poate face parte din Consiliul Director daca nu este la randul sau membra intr-o organizatie care este ea insasi membra cu drepturi depline.
(II) Consiliul Director consta din:
(a) Ofiteri: presedinte, vice-presedinte, secretar general si trezorier, alesi de catre reprezentantii organizatiilor membre la Adunarea Generala, pe baza votului fiecarui reprezentant si cu majoritate simpla de voturi.
(II) Organizatiile membre:
Fiecare organizatie care este membru cu drepturi depline va avea doi reprezentanti in Consiliul Director, fie alesi, fie nominalizati de catre organizatia respectiva. Acestia au dreptul de a vorbi in numele organizatiei si de a fi eligibili pentru vot. Organizatiile cu statut de membru provizoriu si membru asociat pot asista la sedintele Consiliului Director. Reprezentantii lor pot fi invitati sa vorbeasca, dar nu sunt eligibili pentru a vota.
7. Obligatiile Consiliului Director:
Consiliul Director duce la indeplinire deciziile si politicile EAIP asupra carora s-a cazut de acord la Adunarea Generala anuala.
(I) Consiliul Director este legal intrunit daca sunt prezenti un sfert din membrii acestuia, plus unu.
(II) Consiliul Director poate coopta pana la trei persoane din randul organizatiilor membre cu drepturi depline, fie pentru sarcini specifice, fie pentru a suplini un membru al consiliului pana la urmatoarea Adunare Generala.
(III) Consiliul Director se va intruni fata-in-fata cel putin o data pe an. Membrii consiliului vor tine legatura prin teleconferinta, e-mail sau alte mijloace de comunicare in timpul anului. Consiliul va convoca Adunarea Generala si alte intruniri, functie de necesitati.
(IV) Consiliul Director poate numi din cadrul membrilor sai un Secretar pentru intocmirea proceselor verbale, un ofiter de Relatii Publice, etc, pentru a indeplini aceste sarcini. Ofiterii numiti si alesi in Consiliul Director vor fi responsabili de procesele executive ale EAIP.
(V) Consiliul Director poate numi sub-comisii, grupuri de lucru sau alte grupuri dupa necesitati, pentru a indeplini scopurile si obiectivele EAIP, cu conditia ca aceste grupuri sa raporteze actiunile lor si procedurile indeplinite Consiliului Director. La fiecare sedinta Consiliul Director va trece in revista procedurile oricarui grup de lucru numit de acesta.
(VI) Consiliul Director va avea puterea de a adopta si emite ordine si /sau proceduri, care vor fi subiectul trecerii in revista de catre Adunarea Generala anuala, si care nu vor fi incompatibile cu prevederile statutului.
(VII) Durata calitatii de membru in Consiliul Director:
Ofiterii alesi vor demisiona in fiecare an si se pot oferi spre re-alegere, cu exceptia faptului ca nici o persoana nu poate fi ofiter executiv mai mult de sase ani consecutiv. Atunci cand este adecvat, pot fi create pozitii suplimentare de ofiteri executivi, care sunt alesi prin vot.
8. Adunarile Generale
(I) Adunarea generala este convocata cu cel putin treizeci de zile inainte, in scris, convocand toate organizatiile membre. Convocatorul va include data si locul adunarii generale, agenda de lucru, si poate include si alte informatii, functie de necesitati. Alte subiecte decat cele prevazute in agenda de lucru pot fi discutate la propunerea Presedintelui.
(II) Nici o decizie nu va fi luata in timpul sedintelor adunarii generale decat daca sunt prezente un sfert din organizatiile membre, plus unu.
(III) Organizatiile membre pot face propuneri pentru discutii, anuntand in scris Secretarul, cu cel putin 8 saptamani inainte de data intalnirii, iar aceste propuneri trebuie sa apara in agenda de lucru. Adunarea generala va fi convocata cu 20 de saptamani inainte, daca organizatiile membre anunta in scris Presedintele privitor la dorinta lor de convocare. Adunarea generala poate fi de asemenea convocata de catre executivul Consiliului Director.
(IV) Toate organizatiile, indiferent ca sunt organizatii cu drepturi depline, provizorii sau asociate, au dreptul de a trimite doi reprezentanti la Adunarile Generale ale EAIP. Orice asemenea organizatie care nu se poate prezenta la intalnire poate cere unei alte organizatii sau reprezentantului unei alte organizatii, sa o reprezinte.
9. Adunarea Generala anuala
(I) O sedinta anuala va fi Adunarea Generala, care va avea loc la interval nu mai mare de 15 luni de cea precedenta.
(II) In sedinta vor fi discutate rapoartele Presedintelui si Trezorierului, vor fi votate documentele contabile si vor fi alesi auditorii.
(III) Adunarea Generala va stabili nivelul taxelor de membru in EAIP, si va face modificari, functie de necesitati.
10. Drepturi de vot si proceduri
(I) Dreptul de vot este rezervat organizatiilor cu drepturi depline, un vot fiecare organizatie.
(II) Membrii provizorii si asociati vor avea dreptul de participare fara vot, si nu pot nominaliza, seconda nominalizarile altora sau sa fie alesi in Consiliul Director, comitetele, sau ca ofiteri EAIP.
(III) O organizatie cu drepturi depline care nu poate participa la o sedinta poate delega o alta organizatie sa voteze in numele sau, dar acest vot este valid doar daca acea organizatie anunta in scris Secretarul cu cel putin 10 zile inainte de sedinta privitor la absenta sa si specifica organizatia sau reprezentantul organizatiei autorizate sa voteze in locul sau si daca aceasta organizatie desemnata notifica Presedintele in ce priveste acordul sau.
11. Retragerea calitatii de membru a unei organizatii
(I) Orice plangere privitoare la o organizatie membra trebuie adresata in scris Presedintelui si anuntata urmatoarei sedinte a Consiliul Director.
(II) Daca Consiliul Director are motive rezonabile pentru a crede ca acea organizatie nu mai indeplineste criteriile pentru a fi membra EAIP, acesta va cere reprezentantilor acelei organizatii sa discute problema cu Consiliul Director sau cu membrii Consiliului Director care au fost numiti in acest scop.
(III) Daca Consiliul Director ajunge la concluzia ca criteriile pentru acea categorie de membrii nu mai este indeplinita, va atrage atentia reprezentantilor acelei organizatii si va cere organizatiei fie sa ia masuri pentru remedierea situatiei, fie sa se retraga din EAIP.
(IV) Daca organizatia nu se supune cererii Consiliului Director si nu se retrage din EAIP, Consiliul Director va propune o motiune la urmatoarea Adunare Generala (care poate fi convocata cu acest scop) pentru retragerea calitatii de membru a acelei organizatii. Motiunea va fi aprobata cu majoritatea simpla de voturi a doua treimi din adunarea generala.
(V) Nici o organizatie nu poate fi membra EAIP daca aceasta calitate nu a fost votata de Adunarea Generala, iar organizatiile care nu mai sunt membre nu pot continua sa se erijeze in membre EAIP. In cazul in care apar asemenea situatii, acestea vor fi raportate catre EAP.
(VI) Daca o organizatie membra nu isi achita cotizatia anuala pana la data limita stabilita, Consiliul Director poate interzice acelei organizatii sa voteze la urmatoarea Adunare Generala anuala, iar Consiliul Director va propune retragerea calitatii sale de membru.
12. Revizuirea calitatii de membru
Consiliul Director va revizui calitatea de membru in EAIP, asa cum este ea definita in statut, pentru fiecare organizatie membra, la interval de cel putin cinci ani, iar raportul evaluarii este prezentat Adunarii Generale la intervale de cate cinci ani.
13. Amendament la statut
Toate schimbarile aduse statutului vor fi anuntate si aprobate de catre Adunarea Generala. Amendamentele aduse statutului sunt apropbate cu doua treimi din voturi la Adunarea Generala.
14. Incetarea activitatii
Incetarea activitatii EAIP poate fi hotarata de Adunarea Generala numai cu doua treimi din majoritatea calificata. Dupa o astfel de decizie, banii, bunurile si porprietatile detinute de EAIP, dupa plata datoriilor, vor fi transferate unei organizatii cu scopuri similare, iar apoi Organizatiei Mondiale a Sanatatii.